Velkommen

Velkommen til mitØje.dk

MitØje er en privat øjenlægevirksomhed, som tilbyder øjenlæge-service efter den højeste internationale faglige standard og etik.

Alle konsultationer og vurderinger foretages af danske øjenlæger med behandlingsautorisation i Danmark.

Information

MitØje.dk er dedikeret til arbejdet med øjensygdomme, og er stiftet af øjenlæge Danson V. Muttuvelu, M.D. FEBO. 

MitØje.dk tilbyder privat patientkonsultation inden for øjensygdomme. Servicen, som tilbydes i hele Norden, udføres efter de højeste internationale faglige standard og etik. I Danmark varetages alle konsultationer og vurderinger af danske øjenlæger.

Hos Mitøje har vi særlig ekspertise indenfor telemedicin. Vi fungerer således som konsulenter for bl.a. kommuner, regioner, øjenklinikker, optiker-virksomheder, politikere m.m. i de nordiske lande. Vi udvikler unikke sundhedssystemer og diagnostiske redskaber, og gennem disse varetages alt fra second-opinion til direkte patientbehandling inden for øjensygdomme.

Vision
I en tid med fortsatte stigninger i forekomsten af øjensygdomme samt et generelt øget forbrug af sundhedsydelser, er det afgørende, at der løbende foretages strukturændringer i såvel sundhedsydelser som sundhedssystemet, som giver patienten adgang til den bedst kvalificerede diagnosticering og behandling i det mest mulige omkostningseffektive system.

Vores vision er således at skabe en omkostningseffektiv sundhedsstruktur med en høj behandlingskvalitet gennem unikke løsningsmodeller baseret på den nyeste, evidensbaserede faglige viden samt gennem implementering af innovative tekniske løsninger.

Hvis du ønsker en øjenlægeundersøgelse-og vurdering kan du finde en øjenlæge i dit lokalområde ved at søge på sundhed.dk. Her får du endvidere oplyst alle kontaktinformationer på de praktiserende øjenlæger i Danmark.

Har du en privat sundhedsforsikring, og vil du gøre brug af denne, skal du kontakte dit forsikringsselskab, som kan fortælle dig mere om dine muligheder.

I Danmark har Mitøje indgået en samarbejdsaftale med Louis Nielsen A/S, som er landets største optikerkæde, og hvor vi varetager et nyt og sikkert second-opinion-system for koncernen.

Den danske optikerbranche har gennem de senere år generelt øget den sundhedsfaglige fokus, og dermed også implementering af ny teknologi. Louis Nielsen A/S har i denne forbindelse ønsket at højne kvaliteten yderligere af de syns- og sundhedsundersøgelser, der foretages i kædens 75 butikker, samt sikre relevant henvisningsmønster til de praktiserende øjenlæger.

Second-opinion-systemet giver Louis Nielsens optikere mulighed for at henvise en patientsag til vurdering i vores telemedicinske klinik, hvor der sker en øjenlægefaglig vurdering af de foretagne undersøgelser såsom øjenbaggrunds-, trykmålings- og synsfelt-undersøgelser.

Samarbejdet og udviklingen af dette second-opinion-system er det første af sin slags i Danmark, og Louis Nielsen A/S er på nuværende tidspunkt den eneste optikerkæde i landet, der har implementeret denne slags vurderingssystem i arbejdet for at sikre en bedre øjensundhed for danske patienter.

Som patient vil du således kunne modtage et svar på din undersøgelse her hos os gennem Lægevejen.dk

Lægevejen

I samarbejdet med Louis Nielsen A/S vil du opleve at modtage et øjenlæge-svar via lægevejen.dk

Dette svar vil kunne give dig en bedre forståelse af din undersøgelse, og vurderingen vil fungere som en rettesnor for den videre plan for dine øjne og eventuel behandling.

Vores vurdering af dine øjne er baseret på de undersøgelser din optiker har foretaget (såfremt den er foretaget hos Louis Nielsen), og omhandler screening for grå stær, grøn stær, aldersforkalkninger, sukkersygerelaterede forandringer på nethinden og i sjældne situationer andre tilstande.